Vem kan beviljas bidrag?

  • Den som antingen har ett neurologiskt rörelsehinder eller ortopediskt rörelsehinder

         - intyg krävs från fysioterapeut, kurator eller läkare

  • Den som bor i något av följande län:

- Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Norrbotten, Västerbotten eller Västernorrland               

  • Ensamstående som inte har högre inkomst än fyra prisbasbelopp.
  • Består hushållet av ytterligare personer får ett prisbasbelopp per person läggas till.
  • Aktier, bankmedel, fonder och övrig förmögenhet får per person inte överstiga mer än ett prisbasbelopp netto efter skatt.
  • Den som inte kan få bidrag till ändamålet från kommunen, landstinget ellerstaten